El nou programa de doctorat en Enginyeria i Ciències Aplicades s'imparteix el curs 2016, per aquesta raó no n'hi ha cap tesi llegida.