L'objectiu general del Programa de Doctorat en Enginyeria i Ciències Aplicades és formar doctors que puguin abordar i resoldre els problemes que demanen la indústria, l'administració i la societat en general, impulsant la investigació, el desenvolupament i la innovació cientificotecnològica, tant a nivell fonamental com aplicat.

 

En aquesta línia, el present programa presenta una visió de la Física, la Química i les Matemàtiques interaccionant àmpliament per abordar les metodologies d'anàlisi existents, el desenvolupament de les mateixes i el tractament de la informació, com a suport a tot l'anterior convergint en les enginyeries i l'aplicació de conceptes i mètodes fonamentals.

 

Les activitats formatives i de seguiment i control estan especialment concebudes per a facilitar una formació al màxim nivell per als estudiants dels graus i màsters en l'àmbit de l'enginyeria a la UB: Enginyeria Química, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Materials, impartits en els centres abans citats. A nivell de màster, els estudiants d'Enginyeria Ambiental, Enginyeria Biomèdica, Enginyeria Química, Enginyeria Fotònica, Intel·ligència Artificial i Química de Materials Aplicada tenen accés directe. Estudiants d'altres màsters poden sol·licitar l'admissió i aquesta és avaluada per la comissió acadèmica del programa, estant considerada l'opció de cursar crèdits addicionals si la comissió ho considera oportú.