L’admissió al programa de doctorat es formalitza mitjançant la matrícula de tutela acadèmica, d’acord amb l’imprès normalitzat, en el curs què heu estat admesos. Les dates límits per la presentació d’aquests documents es detallen a la web de l’escola de doctorat http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/informacioacademica/informacio-general.

 

Estudiants de nou accés: Previ al període de matrícula, heu de demanar l’accés i l’admissió en el termini establert. Un cop tingueu resolt l’accés i l’admissió podeu realitzar la matrícula dins el termini establert. Els documents que el doctorand ha de presentar al registre general de la UB son:

        Imprès normalitzat per la matrícula de tutela acadèmica. Descarregar document (versió en castellà).

        Document de compromís degudament complimentat i signat. Descarregar document (versió en castellà).

        Fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu corresponent (països UE).

       Documentació acreditativa de la concurrència de la causa al·legada d’exempció, bonificació o gratuïtat, d’acord amb la normativa aplicable. (Consultar la informació econòmica  corresponent)

        Còpia de la resolució d’admissió emesa per la Comissió Acadèmica.

 

Estudiants que continuen estudis: Per poder realitzar la matricula de segon any s’ha d’haver presentat el Pla de Recerca a la Comissió Acadèmica del programa, i haver obtingut l’acceptació del mateix. Per poder realitzar la matricula de tercer any i posterior s’ha d’haver obtingut en el curs acadèmic previ l’avaluació positiva, per part de la Comissió Acadèmica dels avenços produïts en el Pla de Recerca. Els documents que el doctorand haurà de presentar al registre general de la UB son:

        Imprès normalitzat per la matrícula de tutela acadèmica. Descarregar document (versió en castellà).

        Document de compromís degudament complimentat i signat. Descarregar document (versió en castellà).

        Fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu corresponent (països UE).

      Documentació acreditativa de la concurrència de la causa al·legada d’exempció, bonificació o gratuïtat, d’acord amb la normativa aplicable. (Consultar la informació econòmica corresponent)

        Còpia de la resolució d’admissió emesa per la Comissió Acadèmica.