Els professors en Interfases i Col·loides es llisten a la taula següent.

 
ProfessorsDepartamentSecció DepartamentalGrup d'investigacióContacte
Santiago Esplugas Vidal Enginyeria Química i Química Analítica Enginyeria Química Enginyeria de processos d'oxidació avançada (EPOA)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Carmen Sans Mazon Enginyeria Química i Química Analítica Enginyeria Química Enginyeria de processos d'oxidació avançada (EPOA) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M. Del Carmen Gonzalez Azon Enginyeria Química i Química Analítica Enginyeria Química  Enginyeria de Sistemes Coloïdals (ESC) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jose Maria Gutierrez Gonzalez Enginyeria Química i Química Analítica Enginyeria Química  Enginyeria de Sistemes Coloïdals (ESC)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alicia Maestro Garriga Enginyeria Química i Química Analítica  Enginyeria Química Enginyeria de Sistemes Coloïdals (ESC) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M. Montserrat Porras Rodriguez  Enginyeria Química i Química Analítica Enginyeria Química   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.