Els professors en Enginyeria Electrònica es llisten a la taula següent.

 
ProfessorsDepartamentSecció departamentalGrup d'investigacióContacte
Albert Cornet Calveras Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Micro-nanotecnologies i nanoscòpies per dispositius electrònics i fotònics (MIND)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Albert Romano Rodriguez Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Micro-nanotecnologies i nanoscòpies per dispositius electrònics i fotònics (MIND)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juan Daniel Prades Garcia Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Micro-nanotecnologies i nanoscòpies per dispositius electrònics i fotònics (MIND) / MATERIALS ELECTRÒNICS I ENERGIA (M-2E)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maria Nieves Vidal Martinez Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Grup de Radio Freqüència (GRAF)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jose M. Lopez Villegas Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Grup de Radio Freqüència (GRAF)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Javier Jose Sieiro Cordoba Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Grup de Radio Freqüència (GRAF) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jose Bosch Estrada Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Oscar Ruiz Sanchez Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Angel Dieguez Barrientos Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuel Carmona Flores Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mauricio Moreno Sereno Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jose Maria Gomez Cama Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manuel Lopez de Miguel Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Atila Herms Berenguer Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.