Els professors en Enginyeria Biomèdica es llisten a la taula següent.

 
ProfessorsDepartamentSecció DepartamentalGrup d'investigacióContacte
Josep Samitier Marti Enginyeria Electrònica i Biomèdica Enginyeria Biomèdica IBEC Nanobioengineering Lab

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuel Puig Vidal Enginyeria Electrònica i Biomèdica Enginyeria Biomèdica SICBIOIN - Nanobioenginyeria i Bioelectrònica

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pedro Luis Miribel Catala Enginyeria Electrònica i Biomèdica Enginyeria Biomèdica SICBIOIN - Nanobioenginyeria i Bioelectrònica

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Santiago Marco Colas Enginyeria Electrònica i Biomèdica Enginyeria Biomèdica IBEC Signal and information processing for sensing systems

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agustin Gutierrez Galvez Enginyeria Electrònica i Biomèdica Enginyeria Biomèdica IBEC Signal and information processing for sensing systems  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Antonio Pardo Martinez Enginyeria Electrònica i Biomèdica Enginyeria Biomèdica Processat de Senyal intel.ligent per Sistemes sensors en BioEnginyeria

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.