Els professors en Energia Solar Fotovoltaica es llisten a la taula següent.

 
ProfessorsDepartamentSecció DepartamentalGrup d'investigacióContacte
Jordi Andreu Batalle Física Aplicada  Òptica Física i Fotònica Grup d'Energia Solar   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Joan Bertomeu Balaguero Física Aplicada Òptica Física i Fotònica Grup d'Energia Solar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jose Miguel Asensi Lopez Física Aplicada  Òptica Física i Fotònica Grup d'Energia Solar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alejandro Perez Rodriguez Enginyeria Electrònica i Biomèdica Electrònica  Group de Materials i Sistemes per Energia Solar (IREC)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.