Els professors en Ciència i Tecnologia dels Materials es llisten a la taula següent.

 
ProfesoresDepartamentoTesisContacto
Fernando Espiell Alvarez Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 1  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jose Maria Guilemany Casadamon Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica  4  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nuria Llorca Isern  Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Antonio Roca Vallmajor  Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 0 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Javier Fernandez Gonzalez  Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 0  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Merce Segarra Rubi  Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 2  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ana Ines Fernandez Renna Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 2  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Josep M. Chimenos Ribera Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Monica Martinez Lopez Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 0  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Miguel Morales Comas Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 0 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sergi Dosta Parras Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 0  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.