Els professors en Ciència i Tecnologia dels Materials es llisten a la taula següent.

 
ProfessorsDepartamentSecció DepartamentalGrup d'investigacióContacte
Núria Llorca Isern Ciència dels Materials i Química Física  Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica Grup de Recerca en Caracterització i Processat (CPCM)Processos de Conformació de Materials Metàl·lics (PROCOMAME) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Antonio Roca Vallmajor Ciència dels Materials i Química Física  Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica Grup de Recerca en Caracterització i Processat (CPCM) i Processos de Conformació de Materials Metàl·lics (PROCOMAME) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Javier Fernandez Gonzalez Ciència dels Materials i Química Física  Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica Grup3D Bioprinting  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mercè Segarra Rubí Ciència dels Materials i Química Física  Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ana Inés Fernández Renna Ciència dels Materials i Química Física Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Josep M. Chimenos Ribera Ciència dels Materials i Química Física Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mònica Martínez López Ciència dels Materials i Química Física Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Joan Formosa Mitjans Ciència dels Materials i Química Física Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sergi Dosta Parras Ciència dels Materials i Química Física Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica Centre de projecció térmica (CPT)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Irene Garcia Cano Ciència dels Materials i Química Física Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica Centre de projecció térmica (CPT) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.