El programa de doctorat en Enginyeria i Ciències Aplicades consta de 7 línies d'investigació i 18 grups de recerca dels quals només 4 no disposen del distintiu de grup reconegut per la Generalitat de Catalunya . L'experiència en la direcció de tesi queda constatada per les 207 tesis elaborades pels 97 professors del programa en els darrers 15 anys.

 

Línies d'Investigació
Enginyeria Biomèdica
Enginyeria Electrònica
Enginyeria Química
Ciències de la computació
Ciència i tecnologia de materials
Interfaces i Col·loides
Energia Solar Fotovoltaica