El programa de doctorat en Enginyeria i Ciències Aplicades consta de 7 línies d'investigació i 18 grups de recerca dels quals només 4 no disposen del distintiu de grup reconegut per la Generalitat de Catalunya . L'experiència en la direcció de tesi queda constatada per les 127 tesis elaborades pels 68 professors del programa en els darrers 5 anys.

Línies d'Investigació Tesis
Ingenieria Biomédica 22
Ingenieria Electrónica 18
Ingenieria Química 20
Ciencias de la Computació 20
Ciencia y Tecnologias de Materiales 11
Interficies y Coloides 30
Energia Solar Fotovoltaica 6