L’accés al programa de doctorat de la UB requereix l'obtenció, amb caràcter general, d'un títol oficial de grau, o equivalent, i un de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari. No obstant existeixen diferents vies d’accés segons s’hagin cursat els estudis previs a l’Estat Espanyol o a l’estranger. Heu de sol·licitar l’accés i admissió dins del termini establer al calendari de tràmits i sempre abans del període de matrícula.

 

Estudiants de nou accés amb titulacions d’accés obtingudes a Espanya.  Els documents que el doctorand ha de presentar al registre general de la UB son:

        Sol·licitud d’accés i admissió degudament emplenat i signat. Descarregar document (Versió en castellà).

        Document de compromís degudament emplenat i signat. Descarregar document (Versió en castellà).

        Documentació requerida segons la via d’accés: Ver documentació.

En aquesta guia se us ofereix la informació respecte als nivells de titulació que donen accés i el procediment a seguir per titulacions d'accés obtingudes a Espanya.

 

Estudiants de nou accés amb titulacions d’accés obtingudes a l’Estranger. La documentació ha d'estar legalitzada i traduïda en els casos que correspongui. Podeu obtenir informació referent a traduccions oficials, legalitzacions i còpies compulsades de documents expedits a l’estranger: Veure requisits. Els documents que el doctorand ha de presentar al registre general de la UB son:

        Sol·licitud d’accés i admissió degudament emplenat i signat. Descarregar document (Versió en castellà).

        Document de compromís degudament emplenat i signat. Descarregar document (Versió en castellà).

En aquesta guia se us ofereix la informació respecte als nivells de titulació que donen accés i el procediment a seguir per titulacions d'accés obtingudes a l'Estranger.