L'enginyeria i les ciències aplicades com són la bioelectrónica, l'enginyeria biomèdica, electrònica i química, la ciència i les tecnologies aplicades a materials, a l'energia solar fotovoltaica, així com les ciències de la computació, s'han afermat en els últims anys com ciències que abasten de forma transversal moltes àrees de coneixement passant per totes les disciplines de la Química, la Física, les Matemàtiques i àrees emergents com la bioenginyeria o els nous materials per a aplicacions en electrònica, energia i enginyeria estructural. Això ha portat al fet que hi hagi una demanda creixent de doctors formats en aquests camps.

 

El Programa de Doctorat en Enginyeria i Ciències Aplicades impartit per l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona en els idiomes castellà, català i anglès pretén formar experts en aquestes àmplies àrees, que siguin capaços d'entendre els mètodes, desenvolupar noves metodologies, conèixer en detall el seu rang d'aplicació, interpretar els resultats i aplicar les innovacions tecnològiques a sistemes d'interès.

 

La demanda no ve només del món acadèmic, sinó que també sorgeix des del camp de la indústria, on cada vegada més empreses veuen en aquests àmbits una eina que suposarà un avanç progressiu en el desenvolupament i implantació de reptes tecnològics associats a noves espècies i sistemes funcionals o nous materials que els reportessin més competitivitat tant a nivell nacional com internacional. Així mateix, el coneixement fonamental i aplicat permetrà abaratir costos en l'obtenció dels mateixos i l'estudi de les seves propietats.

El Programa de Doctorat en Enginyeria i Ciències Aplicades suposa l'adaptació dels programes oficials de Doctorat de "Enginyeria i tecnologies avançades" (amb Menció cap a l'Excel·lència regulat pel RD 1393/2007 en el curs 2011-12) i "Ciència i Tecnologia de Materials ".

 

El programa agrupa d'aquesta manera aspectes de ciència de materials realitzats tant a la facultat de física com en la de química, aspectes de ciència de computació duts a terme tant a la facultat de física com en la de matemàtiques o activitats en energia solar fotovoltaica realitzats des de diferents departaments.