En aquest apartat s'anirà informant de les notícies i dates més importants del moment relacionades amb el programa de doctorat.

Dates 2018

Ja teniu disponible al Campus Virtual l'Avaluació per part de les Comissions de Seguiment del vostre Informe de Seguiment 2018.

Alumnes provinents d’un programa de doctorat d’extinció 

Els estudiants provinents d’un programa de doctorat d’extinció matriculats al curs 2017/2018, per un “curs extra” tenen límit de dipòsit el 30 de Setembre 2018.